Ana Sayfa Gündem 15 Nisan 2020 171 Görüntüleme

Konya Milletvekili Tarafından Jandarma ve Polise 2 maaş teklifi!

İyi Parti Konya Mİlletvekili Fahrettin Yokuş tarafından Meclise önerge verildi.

Konya Milletvekili Tarafından Jandarma ve Polise 2 maaş teklifi!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 14 Nisan 2020 de İçişleri Komisyonuna havale edildi. Teklif ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Jandarma Hizmetleri Sınıfı kamu görevlilerine ikramiye verilmesi düzenlenmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.
Fahrettin Yokuş/Konya Milletvekili

GENEL GEREKÇE 

Polis ve Jandarma kamu düzenini ve vatandaşın canı, mali ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, yasa uygulayıcı bir çeşit kamu görevlisidir. Küresel salgin COVÍD 19’un 10.03.2020 tarihinde ülkemizde görülmesiyle birlikte; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında çalışan kolluk kuvvetlerimiz büyük bir özveri ile milletimizin sağlığı, asayişi ve devletin güvenliği için çalışmaktadır.
10.03.2020 tarihinden itibaren COVİD 19 salgını mücadelesi kapsamında alınan tedbirler gereğince; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı hizmet sınıfında fiili olarak görev yapan kolluk kuvvetlerimiz, salgın nedeniyle görevlerini zorlu şartlar altında yerine getirmek adına yoğun çaba sarf etmektedir.

Milletimizin, yurdumuzun ve devletimizin geleceği, ekonomik yönden kalkınması her şeyden önce kolluk kuvvetlerimizin mesleklerinde göstereceği başarıya bağlıdır. Polis ve Jandarmanın önemli bir kısmı ekonomik ve sosyal durumları nedeniyle toplumdaki itibarlarının azaldığını düşünmektedir. Bununla birlikte bir kısmı ailelerinden ayrı kalmakta bir kısmı da ayrı şehirlerde görev yapmaktadır.

Kolluk kuvvetlerimize verilen ücret gündelik hayatlarındaki zorunlu harcamaları dahi karşılamaktan uzakken, ülkemizi ve milletimizi tehdit eden COVID 19 salgınıyla birlikte çalışma şartları daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşların can güvenliğinin yanında sağlığını da korumakta yükümlü olan kolluk kuvvetlerimiz, gece gündüz ayrımı yapmadan, izin kullanmadan salgının yayılmasına karşı büyük çaba sarf etmekte, bu doğrultuda kendi sağlıklarını da tehlikeye atmaktadırlar.
Polis ve Jandarma mensuplarımıza zor dönemden geçtiğimiz bugünlerde ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu doğrultuda milletimizin sağlığını ve güvenini emanet ettiğimiz Emniyet ve Jandarma Hizmet Sınıfındaki kolluk kuvvetlerinin maddi sorunlarının giderilmesi hususunda Gazi Meclisimiz üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
Bu kanun teklimiz ile kolluk kuvvetlerimizin ekonomik sorunlarına bir nebze çözüm üretilmesi amacıyla bayramlarda iki maaş tutarında ikramiye verilmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Emniyet Hizmet Sınıfı ve Jandarma Hizmet sınıfına dâhil olup ve fiili olarak COVİD-19 salgınıyla mücadelede aktif görev yapanlara 2020 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında iki maaş Bayram ikramiyesi verilmesi.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 47-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan, Emniyet Hizmet Sınıfi ve Jandarma Hizmet Sınıfina dâhil olup ve fiili olarak COVİD-19 salgınıyla mücadelede aktif görev yapanlara 2020 yılının Nisan ayı maaşı tutarında iki maaş ikramiye Polis ve Jandarma Kolluk Kuvvetleri Bayram İkramiyesi ödenir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Tema Tasarım |